Mütevelli Heyeti Seçimi Hakkında İlan
 
3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesiyle değiştirilen 7 inci maddesi uyarınca, her faaliyet döneminde Sivil Toplum Kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarında seçecekleri bir temsilcinin ilçe Vakıf Mütevelli Heyetinde görev alması hükme bağlanmıştır.
 
İlan için tıklayınız.